Rondreis-Amerika.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Rondreis-Amerika.nl is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Auteursrechten

Op alle informatie op Rondreis-Amerika.nl rust auteursrecht. Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rondreis-Amerika.nl.